Publikacje


Onkologopedia. Podejście interdyscyplinarne. red. nauk. Agnieszka Hamerlińska i Beata Mikuła, 2020, wyd. AlfaMedica Press, Białystok
Wprowadzenie
1. Miejsce onkologopedii w nauce
2. Rozwój logopedii w Polsce – w kierunku onkologopedii
3. Onkologia – podstawowe pojęcia i metody badań
4. Metody leczenia stosowane w onkologii w nowotworach głowy i szyi
5. Fizjoterapia w onkologopedii
6. Postępowanie fizjoterapeutyczne u osób po amputacji krtani z powodu choroby nowotworowej
7. Pielęgnacja osób po laryngektomii całkowitej i operacji w obrębiejamy ustnej
8. Komunikacja wspomagająca i alternatywna w pracy z chorymi onkologicznie
9. Praca socjalna z pacjentami onkologicznymi
10. Hospicjum wsparciem u kresu życia
Na zakończenie monografii


Onkologopedia. Teoria i praktyka. red. nauk. Agnieszka Hamerlińska, 2021, wyd. AlfaMedica Press, Białystok
Część I. DZIECKO Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ
1. Zaburzenia mowy i języka u dzieci z chorobą nowotworową
2. Wsparcie psychopedagogiczne dziecka z nowotworem
3. Problemy żywienia dzieci w chorobie nowotworowej – studium przypadku 5-latki z DIPG
4. Potrzeby edukacyjne dziecka z rzadką chorobą nowotworową
Część II. NOWOTWORY UKŁADU NERWOWEGO U DOROSŁYCH
5. Nowotwory układu nerwowego – etiologia, objawy, leczenie, rokowania
6. Afazja i inne następstwa operacji neurochirurgicznej usunięcia guza mózgu u osób dorosłych
7. Nowotwory wewnątrzczaszkowe a trudności diagnostyczno-terapeutyczne z perspektywy neurologopedy
Część III. OSOBA Z NOWOTWOREM KRTANI, GARDŁA, JAMY USTNEJ I NOSOWEJ
8. Nowotwory górnych dróg oddechowych
9. Wymowa, diagnoza i terapia logopedyczna osób po wycięciu nowotworu jamy ustnej
10. Diagnoza logopedyczna zaburzeń artykulacji u osób po operacji nowotworu jamy ustnej
11. Rola logopedy w rehabilitacji głosu po operacjach mikrochirurgicznych w przypadku raka krtani
12. Mowa po laryngektomii całkowitej
13. Dysfagia popromienna w nowotworach głowy i szyi
14. Dysfagia po raku jamy ustnej
15. Zaburzenia głosu po raku tarczycy – studium przypadku


Mowa przełykowa. Studium onkologopedyczne, Agnieszka Hamerlińska, (2019), Wyd. Adam Marszałek, Toruń


Onkologopedia. Logopedia wobec chorób nowotworowych. Agnieszka Hamerlińska-Latecka (2015), UKW, Bydgoszcz


Dyslalia. Psychospołeczny aspekt terapii logopedycznej. Agnieszka Hamerlińska-Latecka, 2012, UKW, Bydgoszcz


Interdyscyplinarność w logopedii, red. nauk. Agnieszka Hamerlińska-Latecka, Małgorzata Karwowska, 2013, Komlogo, Gliwice

Możliwość komentowania jest wyłączona.