Pedagog

mgr Aleksandra Rabacha diagnosta, terapeutka pedagogiczna, pedagog sp. opiekuńczo-wychowawcza
Praca z dziećmi to dla mnie olbrzmia przyjemność, niesienie pomocy duża odpowiedzialność. Od dawna czuję i wiem, ze zawód pedagoga to wewnętrzna misja. Dlatego też lubię dzieci i lubię je uczyć…
Pomagam dzieciom z dysleksją, dyskalkulią, dysgrafią. Prowadzę terapię relaksacji i koncentracji uwagi u dzieci z ADHD. W swoim podejściu do dzieci jestem empatyczna, odpowiedzialna, sumienna. Stosuję metody: naukę czytania według prof. Cieszyńskiej, metoda W. Sherborne, terapię ręki.
Moja pomoc obejmuje:

  1. przygotowanie dziecka do pójścia do szkoły;
  2. przygotowanie dziecka do nauki czytania, pisania i liczenia;
  3. usprawnianie czytania, pisania i liczenia u dzieci z podejrzeniem lub ze stwierdzoną dysleksją rozwojową;
  4. usprawnianie funkcji wzrokowych, słuchowych i motorycznych,
  5. poprawianie  koncentracji uwagi i pamięci
  6. prowadzenie relaksacji dzieci z nadpobudliwością psychoruchową.
Prowadzę diagnozę: gotowości szkolnej dzieci pięcio i sześcioletnich, dysleksji i dyskalkulii rozwojowej.
O mnie….
Aleksandra Rabacha posiada kwalifikacje do przeprowadzania pogłębionej diagnozy specjalistycznej i opiniowania dyskalkulii rozwojowej, a także projektowania i realizowania programów wsparcia terapeutycznego uczniów z trudnościami w nauce matematyki. Ukończyła warsztat umożliwiający pracę z dziećmi metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Jest certyfikowanym realizatorem programu zajęć psychoprofilaktycznych „Spójrz Inaczej”. Doskonali swoje umiejętności pracy z dziećmi i rodzicami w ramach licznych treningów i warsztatów: trening interpersonalny, warsztat pracy z grupą, warsztat umiejętności wychowawczych, warsztat pracy z rodzicami.Szczególnym zainteresowaniem darzy problematykę dysleksji i dyskalkulii rozwojowej, zwłaszcza diagnozowania i wspomagania rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania, pisania i liczenia. W ramach pracy magisterskiej zbadała wpływ bycia w grupie ryzyka dysleksji na funkcjonowanie w środowisku szkolnym w takich aspektach jak: samoocena zdolności intelektualnych, motywacja do nauki, lęk szkolny i osiągnięcia szkolne. Natomiast w pracy dyplomowej poruszyła tematykę wybranych metod terapeutycznych w pracy z dziećmi z dyskalkulią. Ponadto zajmuje się zgłębianiem zagadnień związanych z neuropedagogiką, usprawnianiem pracy umysłu: pamięci, koncentracji, logicznego myślenia.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, szkole podstawowej, domu dziecka, dzięki czemu jest przygotowana do pracy z dziećmi zarówno w młodszym jak i starszym wieku szkolnym.

Możliwość komentowania jest wyłączona.