prof. Ucz., dr hab. Agnieszka Hamerlińska

neurologopeda, specjalistka w zakresie onkologopedii, pedagog, psycholog w zakresie sp. klinicznej, psychoonkolog
Logopedia to moja życiowa i zawodowa pasja. Wraz z psychologią – to dla mnie nierozerwalny duet. Dobra Mowa oznacza to, że każda mowa…każda rozmowa jest dobra. Czasem tylko trzeba ją wspomóc, wesprzeć, pokazać inny obraz. Prowadzenie zajęć z dzieckiem, adolescentem czy też dorosłym to dla mnie niezwykła przygoda. Prowadzenie zajęć ze studentami to dla mnie nieustanna praca nad zdobywaniem wiedzy i chęcią dzielenia się nią. Pisanie artykułów oraz książek są uwieńczeniem tego, co tak wielbię. Logopedii w połączeniu z psychologią.


Zajmuję się mową, emocjami, czynnością jedzenia, twarzą w jej psychicznym i funkcjonalnym znaczeniu…a przede wszystkim zajmuję się Człowiekiem.

Stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika uzyskałam w 2020 r. na podstawie monografii naukowej: Mowa przełykowa. Studium onkologopedyczne (2019). Uczelnią przyznającą stopień był Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W 2021 roku ukończyłam studia podyplomowe: Psychoonkologia w praktyce klinicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Collegium Medicum w Krakowie.

Tytuł doktora w zakresie nauk humanistycznych uzyskałam w 2011 roku na podstawie dysertacji Uwarunkowania skuteczności terapii logopedycznej dzieci z dyslalią napisanej pod opieką prof. dr hab. Jacka Błeszyńskiego. Uczelnią przyznającą tytuł był Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Tytuł neurologopedy zdobyłam w 2008 roku kończąc studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim.

Swój zawód: magistra psychologii oraz magistra pedagogiki ze sp. logopedia uzyskałam na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Zapraszam do siebie dzieci, adolescentów oraz osoby dorosłe.

Pomagam:

 • dzieciom niemówiącym lub mało mówiącym
 • matkom, które mają problemy z karmieniem piersią
 • dzieciom, młodzieży i dorosłym  z zaburzeniami mowy (podłoże onkologiczne, neurologiczne, emocjonalne)
 • osobom po operacjach krtani i jamy ustnej oraz mózgu
 • dorosłym po udarach i urazach mózgu z afazją, dysartrią
 • osobom z niepłynnością mowy (jąkanie, giełkot)
 • osobom ze zniekształceniami w obrębie twarzy (rozszczepy, urazy mechaniczne, oparzenia, nowotwory).
 • Prowadzę konsultacje dla rodziców  oraz osób, które potrzebują wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

  Konsultacje i terapia psychologiczna obejmuje:

 • zaburzenia odżywania
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • uzależnienia
 • współuzależnienia
 • proces przeżywania rozwodu
 • problemy wychowawcze
 • przeżywanie żałoby
 • zaburzenia lękowe
 • Poza prowadzeniem swojego gabinetu pracuję na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, pełnię funkcję Kierownika Katedry Pedagogiki Funkcjonalnej. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz Europejskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi. Współpracuję z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Prowadzę specjalistyczne wykłady na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,  Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Współorganizuję coroczne seminaria naukowe z okazji Europejskiego Dnia Logopedy. Pełnię funkcję kierowniczą Podyplomowych Studiów w zakresie Neurologopedii. Uczestniczę w  szkoleniach, warsztatach krajowych i zagranicznych w zakresie zaburzeń mowy osób dorosłych i dzieci. Zajmuję się onkologopedią – specjalnością zajmującą się zaburzeniami mowy, komunikacji i dysfagii o podłożu nowotworowym. Moje zainteresowania naukowe wiążą się z czynnikami, które warunkują osiąganie skuteczności terapii logopedycznej, zaburzeniami o podłożu nowotworowym, rekonstrukcjami narządów w obrębie twarzy oraz z neurologopedią. Pełniłam funkcję eksperta merytorycznego Fundacji Akademickie Centrum Pomocy Logopedycznej.

  Doświadczenie zawodowe

  • 2019 – współpraca z Domem Sue Ryder w Bydgoszczy, projekt
  • od 2013 – do dziś – współpraca z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu
  • 2019-2021 – współpraca ze Stowarzyszeniem Studzienki w ramach realizacji projektów na rzecz osób z niepełnosprawnościami
  • od 2013 współpraca z Pracownią Wspierania Rozwoju AiM w Toruniu
  • 2011 – otwarcie Centrum Terapii Dobra Mowa
  • 2011 – praktyka w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Chorych Psychicznie w Gołuszycach
  • 2010 – 2011– Dom Sue Ryder – paca na stanowisku logopedy-kontrakt;
  • 2008 –  „Alergo – Vita” Zespół Lekarzy Specjalistów NZOZ – praca na stanowisku logopedy – kontrakt
  • 2008 – 2009– Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Serduszka”, praca na stanowisku logopedy – zlecenie
  • 2008 – Towarzystwo Autyzmu w Toruniu – członek komisji orzekającej, stanowisko psychologa -zlecenie
  • 2006 – 2008 – Niepubliczne Przedszkole „Bajka” w Bydgoszczy, praca na stanowisku logopedy – zlecenie
  • 2005 – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „AGAWA” Bydgoszcz, praca na stanowisku logopedy – zlecenie;
  • Dwutygodniowa praktyka logopedyczna w Poradni Rehabilitacyjnej Dzieci przy Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy;
  • Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej;
  • 2002 – Trzymiesięczna praktyka wolontariusza w Szpitalu Uniwersyteckim im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Praktyka logopedyczna w Katedrze i Klinice Rehabilitacji

  Ukończone dodatkowe kursy/szkolenia:

  • Taping – szkolenie z zakresu używania plastrów w terapii logopedycznej – organizator Afa-Log
  • Elektrostymulacja w logopedii – organizator Afa-Log
  • Pielęgnacja jamy ustnej – organizator A. Pękacka-Negli
  • Programowanie języka – element terapii prof. J. Cieszyńskiej
  • Szkolenie Ustna sprawność ruchowa – strategie leczenia wg M.D. Klein oraz T.A. Delaney – osoba prowadząca mgr Marta Szmaj, organizator IQ Agnieszka Haska
  • Szkolenie – Dysfagia- diagnoza i terapia – osoba prowadząca mgr Mira Rządzka
  • Szkolenie z Nauki Czytania prof. Cieszyńskiej – osoba prowadząca mgr Barbara Bauman-Bielawska
  • szkolenie z zakresu Istota i terapia jąkania – prowadzone przez dr Krzysztofa Szamburskiego – organizator Fundacja ACPL
  • szkolenie z zakresu Wady zgryzu i wady wymowy – prowadzone przez dr Liliannę Konopską – organizator Fundacja ACPL
  • szkolenie z usprawniania po laryngektomii – prowadzone przez dr D. Lipiec, organizator Centrum Terapii Logopedycznej Adesse
  • szkolenie z diagnozy, terapii dysfagii u dzieci i dorosłych – prowadzone przez mgr D. Lisiecką (logopeda z Irlandii), organizator Centrum Terapii Logopedycznej Adesse
  • szkolenie z rehabilitacji osób laryngektomowanych – organizator Holenderskie  Centrum Onkologiczne w Amsterdamie
  • szkolenie z terapii osób laryngektomowanych – prowadzone przez dr Hannę Owczarzak, organizator Fundacja ACPL
  • szkolenie z alternatywnej komunikacji AAC – prowadzone przez dr M. Grycman;
  • szkolenie/warsztat z diagnozy, terapii dzieci z rozszczepami warg i podniebienia – prowadzony przez dr D. Plutę-Wojciechowską;
  • szkolenie z terapii dotykowej Knillów – organizator Centrum Kształcenia Nauczycieli w Bydgoszczy
  • szkolenie z estetyki mówienia – prowadzone przez mgr B. Toczyską – organizator – Fundacja ACPL


  Możliwość komentowania jest wyłączona.