Neurologopeda

Agnieszka Hamerlińska – dr hab., prof. UMK, neurologopeda i psycholog
Logopedia to moja życiowa i zawodowa pasja. Dobra Mowa oznacza to, że każda mowa…każda rozmowa jest dobra. Czasem tylko trzeba ją wspomóc, wesprzeć, pokazać inny obraz. Prowadzenie zajęć z dzieckiem, czy też dorosłym to dla mnie niezwykła przygoda. Prowadzenie zajęć ze studentami to dla mnie nieustanna praca nad zdobywaniem wiedzy i chęcią dzielenia się nią. Pisanie artykułów oraz książek są uwieńczeniem tego, co tak wielbię. Logopedii w połączeniu z psychologią.

Pomagam zarówno dzieciom, jak i dorosłym, ponieważ mowa człowieka trwa całe życie. Pomoc logopedy dotyczy nie tylko mowy. To także pomoc przy wykonywaniu funkcji związanych z okolicą jamy ustnej. Dlatego też specjalizuję się w terapii mowy, jedzenia, połykania, karmienia piersią.
Zapraszam do siebie:
 • dzieci niemówiące lub mało mówiące
 • matki, które mają problemy z karmieniem piersią
 • dzieci z zaburzeniami mowy (afazja, wady wymowy, opóźniony rozwój mowy)
 • osoby po operacjach krtani i jamy ustnej
 • dorosłych z afazją, dysartrią
 • osoby z niepłynnością mowy (jąkanie, giełkot)
 • osoby ze zniekształceniami w obrębie twarzy (rozszczepy, urazy mechaniczne, oparzenia, nowotwory).
 • Wykształcenie: doktorat z pedagogiki – UKW w Bydgoszczy (temat: Uwarunkowania terapii logopedycznej dzieci z dyslalią, specjalność neurologopedia – Uniwersytet Gdański, pedagogika sp. logopedia – UKW w Bydgoszczy, psychologia sp. kliniczna – UKW w Bydgoszczy
  Obecnie jestem adiunktem Katedry Logopedii Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez 6 lat byłam adiunktem (2006-2011) Zakładu Pedagogiki Specjalnej  i Logopedii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Śląskiego Stowarzyszenia Osób Bez Krtani w Sosnowcu. Współorganizuję coroczne seminaria naukowe z okazji Europejskiego Dnia Logopedy. Jestem Kierownikiem Podyplomowych Studiów w zakresie Neurologopedii. Uczestniczę w  szkoleniach, warsztatach krajowych i zagranicznych w zakresie zaburzeń mowy osób dorosłych i dzieci. Zajmuję się onkologopedią – specjalnością zajmującą się zaburzeniami mowy, komunikacji i dysfagii o podłożu nowotworowym. Moje zainteresowania naukowe wiążą się z czynnikami, które warunkują osiąganie skuteczności terapii logopedycznej, zaburzeniami o podłożu nowotworowym, rekonstrukcjami narządów w obrębie twarzy oraz z neurologopedią. Współpracowała z Towarzystwem Autyzmu w Toruniu. Pełniłam funkcję eksperta merytorycznego Fundacji Akademickie Centrum Pomocy Logopedycznej.
  Doświadczenie zawodowe

  • 2011 – otwarcie Centrum Terapii Dobra Mowa
  • 2011 – praktyka w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Chorych Psychicznie w Gołuszycach
  • 2010 – 2011– Dom Sue Ryder – paca na stanowisku logopedy-kontrakt;
  • 2009 – otwarcie własnej działalności gospodarczej: Prywatny Gabinet Logopedyczno-Psychologiczny „DOBRA MOWA”;
  • 2008 –  „Alergo – Vita” Zespół Lekarzy Specjalistów NZOZ – praca na stanowisku logopedy – kontrakt
  • 2008 – 2009– Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Serduszka”, praca na stanowisku logopedy – zlecenie
  • 2008 – ( do dziś) – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku pedagogika specjalna: m i.n. podstawy logopedii i logorytmiki, metody terapii logopedycznej, neuropsychologia;
  • 2008 – Towarzystwo Autyzmu w Toruniu – członek komisji orzekającej, stanowisko psychologa -zlecenie
  • 2006 – (do dziś) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku pedagogika, sp. logopedia: Rozwój mowy dziecka; Wstęp do logopedii; Kompetencje dydaktyczne w zakresie usprawniania i korygowania mowy – terapia logopedyczna; Seminarium licencjackie;
  • 2006 – 2008 – Niepubliczne Przedszkole „Bajka” w Bydgoszczy, praca na stanowisku logopedy – zlecenie
  • 2005 – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „AGAWA” Bydgoszcz, praca na stanowisku logopedy – zlecenie;
  • Dwutygodniowa praktyka logopedyczna w Poradni Rehabilitacyjnej Dzieci przy Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy;
  • Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej;
  • 2002 – Trzymiesięczna praktyka wolontariusza w Szpitalu Uniwersyteckim im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Praktyka logopedyczna w Katedrze i Klinice Rehabilitacji

  Ukończone dodatkowe kursy/szkolenia:

  • Szkolenie Ustna sprawność ruchowa – strategie leczenia wg M.D. Klein oraz T.A. Delaney – osoba prowadząca mgr Marta Szmaj, organizator IQ Agnieszka Haska
  • Szkolenie – Dysfagia- diagnoza i terapia – osoba prowadząca mgr Mira Rządzka
  • Szkolenie z Nauki Czytania prof. Cieszyńskiej – osoba prowadząca mgr Barbara Bauman-Bielawska
  • szkolenie z zakresu Istota i terapia jąkania – prowadzone przez dr Krzysztofa Szamburskiego – organizator Fundacja ACPL
  • szkolenie z zakresu Wady zgryzu i wady wymowy – prowadzone przez dr Liliannę Konopską – organizator Fundacja ACPL
  • szkolenie z usprawniania po laryngektomii – prowadzone przez dr D. Lipiec, organizator Centrum Terapii Logopedycznej Adesse
  • szkolenie z diagnozy, terapii dysfagii u dzieci i dorosłych – prowadzone przez mgr D. Lisiecką (logopeda z Irlandii), organizator Centrum Terapii Logopedycznej Adesse
  • szkolenie z rehabilitacji osób laryngektomowanych – organizator Holenderskie  Centrum Onkologiczne w Amsterdamie
  • szkolenie z terapii osób laryngektomowanych – prowadzone przez dr Hannę Owczarzak, organizator Fundacja ACPL
  • szkolenie z alternatywnej komunikacji AAC – prowadzone przez dr M. Grycman;
  • szkolenie/warsztat z diagnozy, terapii dzieci z rozszczepami warg i podniebienia – prowadzony przez dr D. Plutę-Wojciechowską;
  • szkolenie z terapii dotykowej Knillów – organizator Centrum Kształcenia Nauczycieli w Bydgoszczy
  • szkolenie z estetyki mówienia – prowadzone przez mgr B. Toczyską – organizator – Fundacja ACPL

  Wybrane publikacje

  Możliwość komentowania jest wyłączona.