Cennik

Usługi logopedyczne:

Konsultacja u  neurologopedy - 150 zł  (do 60 minut)

Konsultacja logopedyczna dla dzieci – 120 zł (do 50 minut); 150 złotych (do 70 minut);

Terapia logopedyczna -  120 złotych  (50 minut) i 70 złotych (25 minut)

Terapia logopedyczna – 2 dzieci – 100 złotych – po 50 złotych od dziecka (50 minut)

Masaż logopedyczny twarzy i jamy ustnej małych dzieci – 150 złotych  (pół h) (w tym instruktarz dla rodzica)

Wydanie opinii logopedycznej – 50 złotych (dla stałych klientów – bezpłatnie)

Usługi pedagogiczne:

Ocena zdolności (pierwsze spotkanie) - 120

Terapia dysleksji, dyskalkulii, dysgrafii – 80 zł (50 minut)

Badanie gotowości szkolnej – 150 złotych

Usługi psychologiczne:

Konsultacja psychologiczna indywidualna – 120 złotych (50 minut); 150 złotych (80) min.

Badanie inteligencji dziecka z wydaniem opinii – 200 złotych (2 spotkania)

Badanie osobowości osoby dorosłej – 160 złotych (1 do 2 spotkań)

Badanie postaw rodzicielskich – 160 złotych

Terapia zaburzeń poznawczych u osoby dorosłej – 130 złotych (50 minut)

Wizyty domowe – cena do uzgodnienia w zależności od miejsca zamieszkania


Możliwość komentowania jest wyłączona.